ایندیپندنت

شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۰۹ ق.ظ

تو گلشن حسنی و ما چون خار و خاشاک

شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۰۹ ق.ظ

در سر هر که بینی هوسی هست و هوایی

در سر من هوس آن که به پای تو رسانم

موافقین۳مخالفین۰۹۳/۰۳/۲۴
مهدی